Vesmír v nás
Příklad českého národa
Ing. Michal Burda - tvůrce metody
Knihy
Hovoří Michal Starší vodnář Pražský
Metoda vesmír v nás
Láska
Laskavost probouzející Lásku
Laskavost jako obecný lék
Věk vodnáře
Mantra - Skupinové meditace
Sebeorganizující se ohniska lásky
Život společnosti
Organizační informace
Napište nám

LASKAVOST PROBOUZEJÍCÍ LÁSKU

Po dokončení třetího dílu Vesmíru v nás, Žena třetího tisíciletí, zakončeného výzvou mnohými milované Marty Kubišové: "Probuďme v našich srdcích to, co nás spojovalo při sametové revoluci", jsem zalistoval v rukopise. Uvědomil jsem si nedokonalost mých slov i to, co ještě mělo být řečeno. Proto jsem dodatečně na přední místo knihy zařadil kapitolu Začínáme od konce jako výzvu čtenáři, ze které stručně vyjímám:

"Pociťuji, že to nejdůležitější jsem Ti neřekl. Proto Ti to musím říct nyní, dříve než rukopis odevzdám nakladateli. Vím, že máš málo času, že často nevíš, kam dřív skočit a přesto pociťuješ potřebu svůj život změnit k lepšímu. Proto Ti jako projev své hluboké Lásky doporučuji: Po přečtení této kapitoly nepokračuj ve čtení, ale začni žít Laskavostí. Došel jsem k poznání, že kdybych začal uplatňovat Laskavost ve svém životě dříve, nemusel jsem o mnohém přemýšlet, hledat, hloubat, jen prostě žít v Laskavosti. O to přece jde, vždyť smyslem mého života je život sám, dokonce v radosti."

Během 10 let jsme se přesvědčili, že Laskavost skutečně probouzí Lásku. Tato zkušenost odpovídá principům zpětné vazby, která je, dle zákonů kybernetiky, nezbytnou podmínkou života složitých organismů. Život na planetě Zemi jistě k nim patří. Prožíváme-li svůj život v Lásce, projevuje se to i Laskavostí k našemu okolí. Dle tohoto zákona musí naopak Laskavost nezbytně probudit Lásku. Protože Laskavost je přirozenou vlastností člověka, je tím nejjednodušším a nejrychlejším způsobem probuzení Lásky bez velkých teoretických studií, kurzů, pomoci mistrů a různých praktik. Tím se naplňuje i proroctví, že na začátku třetího tisíciletí bude právě v Čechách objevena nejkratší cesta k pravdě, kterou je Láska a Láska je Bůh.

Po objevu Laskavosti jsem ji začal uplatňovat ve svém životě. Probudí-li Laskavost Lásku, ta harmonizuje energetické pole těla a zlepší se naše zdraví. Mám to vyzkoušené. Ve svých 77 letech jsem byl těžce nemocný. Dnes se raduji z maličkostí denního života, vnímám ho v celé jeho kráse. Uvědomuji si, že jsem jedinečnou silnou bytostí, která je částí nekonečného, moudrého a Laskavého Vesmíru, s nímž jsem v souladu, když jsem v Lásce. Laskavostí jsem ji probudil.

Jelikož jsem nedokonalý, každý večer zjišťuji, zda jsem byl dost laskavý. Často poznávám, že mi to vždy nevyšlo. Blahopřeji si, poplácám se po rameni, že jsem si to uvědomil a zítra se snažím být laskavější. Laskavost ovlivnila i naše mezilidské vztahy. Po našem přestěhování na venkov nás sousedka častovala nevybíravými výrazy. Když jsme s manželkou s Laskavostí vydrželi, naše vztahy se změnily v příjemné sousedství. Tyto zkušenosti s Laskavostí má řada našich přátel, o kterých si s nimi budete moci na těchto stránkách povídat.

Vlastimil Marek, zenbudhista a muzikoterapeut, propagátor přirozeného porodu, publicista, spisovatel, vydavatel báječného časopisu Baraka a textu na přebalu kazety Mantry Lásko Bože Lásko, mě při našem setkání inspiroval k vyhlášení námi objevené cesty k probuzení Lásky jako HRY NA LASKAVOST. Je překvapivě krásné a povzbudivé, že tento způsob naplňuje i výzvu učitele národů J.A. Komenského Škola hrou. Naslouchejme jeho výzvě a začněme si "HRÁT NA LASKAVOST."

Nezabývejme se myšlenkami na špatnosti světa kolem nás. Staňme se jeden každý dítětem, vždyť ze Stvoření jsme všichni dobří. To jen svým dosavadním způsobem života jsme na Lásku a Laskavost často zapomínali. Staňme se dítětem, jehož vnímání světa ještě není poznamenáno a deformováno okolím, lidskou pýchou a nedokonalostí, které neví o hrůzách, kdy člověk v touze po moci a bohatství vraždí svůj vlastní rod.

Můžeš namítnout, že se nic nezmění, když si budeš jen hrát, když vlastně Laskavý nejsi. Ze své zkušenosti víš, že když herec hraje dvacetkrát určitou roli, vůbec nakonec nepoznáš, že hraje. Mozku je totiž jedno, jestli hraješ nebo ne. Ten sdělenou informaci bere jako impuls k její realizaci. I Vlastimil Marek říká: "Co se stane, když tibetský mnich dostane od učitele za úkol, aby byl po tři měsíce pomocí mandaly laskavý? Tři měsíce 10 hodin denně si bude hrát na Laskavost. Změní se tak, že bude laskavý. Vždyť i Hitler si hrál na diktátora, i když jím nebyl. Hrál tak dlouho, až se jím stal. Hra se v každém případě změní ve skutečnost. Ať tak či onak.

Tuto hru na Laskavost, hraje i mnoho dalších a mohu říct, že s úspěchem. Není to hra na vojáky, hra na vítěze a přece přináší každému, kdo ji aspoň po tři měsíce hraje, nečekaný úspěch: Změní jeho život do zdraví a radosti. To Ti žádná jiná hra, kterou jsi ve svém životě hrál a hraješ, nezajistí. Nemusíš mi věřit, ale zkus to! Když Ti to nepůjde, nalistuj v mých knížkách, jak jsem na to šel já, když to nešlo mně a můžeš mi to sdělit. Možná, že to bude pro Tebe lehčí než pro mě.

Když se rozhodneš, začni hned, neodkládej to. Je škoda nežít v radosti. Hlavně začni u sebe. Buď laskavý k svému tělu, zbytečně mu neubližuj, miluj se! Buď laskavý za všech okolností ke všem ve své rodině i k okolí. Již v mateřské školce si mohou učitelky s dětmi hrát na Laskavost. To platí o učitelích na všech stupních našeho školství.

Žáci se pak mohou z vlastní potřeby a vůle stát RYTÍŘI VĚKU VODNÁŘE, kteří svou Laskavostí jsou světlem pro ostatní. Všichni kteří jsme v Laskavosti můžeme vytvářet vzájemně se informující OHNISKA LÁSKY, ať žijeme na jakémkoliv místě naší země nebo planety.

Vytváříme tak jasně zářící světlo Laskavosti, která probudí Lásku. Nechť se šíří Laskavost nejen u nás, ale ve všech zemích světa, zvláště u všech národů EU, ke kterým patříme. Pak se stane Láska vítěznou písní planety, naplní se

VIZE VĚKU VODNÁŘE,
planeta se stane bezpečným, radostným
a prosperujícím domovem pro všechny

HRA NA LASKAVOST JE HRA O ŽIVOT PLANETY ZEMĚ