Vesmír v nás
Příklad českého národa
Ing. Michal Burda - tvůrce metody
Knihy
Hovoří Michal Starší vodnář Pražský
Metoda vesmír v nás
Láska
Laskavost probouzející Lásku
Laskavost jako obecný lék
Věk vodnáře
Mantra - Skupinové meditace
Sebeorganizující se ohniska lásky
Život společnosti
Organizační informace
Napište nám

VESMÍR V NÁS

je metoda objevování a realizace zákonů harmonického života Vesmíru.
Dle ní může každý sám, jen se znalostmi základní školy, s využitím svých zkušeností, objevit zákony Vesmíru bez pomoci mistrů a bez znalostí jakéhokoli filozofického nebo duchovního směru.

Toto platí pro každého příslušníka kteréhokoli národa, zvláště pak pro obyvatele zemí EU, do které patříme. Ti se ve třetím tisíciletí stávají významnou silou ke změně života lidstva.

NEBUĎ NÁSLEDOVNÍKEM, IMITÁTOREM,
BUĎ ORIGINÁLNÍM JEDINCEM
A NAJDI SVÉ NEJNITERNĚJŠÍ JÁDRO
BEZ NÁVODU A KNIH