Vesmír v nás
Příklad českého národa
Ing. Michal Burda - tvůrce metody
Knihy
Hovoří Michal Starší vodnář Pražský
Metoda vesmír v nás
Láska
Laskavost probouzející Lásku
Laskavost jako obecný lék
Věk vodnáře
Mantra - Skupinové meditace
Sebeorganizující se ohniska lásky
Život společnosti
Organizační informace
Napište nám

Laskavost jako obecný lék

Celostátní přezkoušení obecného léku na bolesti těla i ducha jednotlivce i světa

Název léku:

LASKAVOST

Výroba:

Odpovídá požadavkům J. A. Komenského publikovaných před 350. léty v knize VIA LUCIS

Složení:

výchozími ingrediencemi jsou soucítění, tolerance, pochopení potřeby okolí a touha po životě ve zdraví a radosti

Charakteristika:

podporuje kladné vnímání světa, zlepšuje mezilidské vztahy i kolektivní vědomí společnosti, pomáhá odstraňovat sobeckost, násilí a agresi jednotlivců i skupin, zbavuje pocitu strachu a osamění

Indikace:

všude tam, kde chceme podpořit a zvýšit účinek jakéhokoliv klasického či alternativního léku, ke zvýšení a prohloubení duchovního pojetí života inspirovaného kterýmkoliv východním či západním filosofickým či náboženským směrem

Kontraindikace
(kdy se lék
nesmí užívat):

neexistují

Interakce
s jinými léky:

zvyšuje a urychluje účinek všech současně užívaných léků a vyvolává spolu s nimi pocit uvolnění,radosti a štěstí v každém okamžiku jeho života

Dávkování:

je individuální dle možnosti uživatele.Vychází ze schopnosti zbavit se starých předsudků, návyků a manipulace okolím,být tím, kým skutečně každý jsme, tedy svobodnou jedinečnou bytostí.
Dávka není ničím omezena,čím větší množství tím rychlejší a pozitivnější nástup účinku se docílí. Nejlepší je lék užívat neustále během celého dne, při každém setkání či řešení jakéhokoliv problému

Délka užívání:

Lék začněte užívat ihned a v každém okamžiku. Již po třech měsících se projeví velmi intenzivní uvolnění LÁSKY - vše oživující a všeharmonizující energie vesmíru. Pocítíte významné zlepšení vašeho zdraví a radost ze života.

Způsob užívání:

jako nejvhodnější způsob je HRA NA LASKAVOST

DOPORUČENÍ:

Rozmnožte a dejte svým známým, stanete se světlem pro ostatní!
Příbalová informace pro pacienty.
Tento text si prosím uschovejte! Je možné, že si ho budete muset přečíst znovu.

Název přípravku:
LASKAVOST

Držitel rozhodnutí o registraci:
Každá myslící bytost

Výrobce:
Sám uživatel léku

Co je to LASKAVOST a jak působí?
LASKAVOST je přirozená vlastnost každého člověka, nemusí se jí tedy učit. Když jsme laskaví, rozezníváme ladičku LÁSKY, která již od narození existuje v srdci každého člověka. A LÁSKA je vesmírná ENERGIE, která vše harmonizuje a oživuje. Je to tedy OBECNÝ LÉK na bolest či utrpení každého člověka. Být k někomu laskavý pomáhá v jeho mozku vyplavovat působky zvané Endorfiny. Říká se jim též "hormony štěstí".
Stačí zkusit a pravidelně užívat - tedy být laskavý v každé chvíli. Účinek t.j. život v LÁSCE, ŠTĚSTÍ A RADOSTI se dostaví po alespoň třech měsících užívání sám.

Ovlyvňuje LASKAVOST užívání jiných leků?
LASKAVOST jako obecný lék na všechny bolesti, nemoci a utrpení potencuje /zvyšuje/ účinek každého vámi užívaného léku. Pokud jí tedy začnete denně v každém okamžiku , při každém jednání s jinou bytostí užívat a užíváte ji již alespoň dva až tři měsíce, je bezpodmínečně nutné poradit se se svým oštřujícím lékařem. Ten vám pravděpodobně sníží dávku a častost vámi užívaného jiného léku, neboť zlepšení nemoci se po třech měsících současného užívání LASKAVOSTI již začne projevovat.

Při užívání LASKAVOSTI je nutno mít na paměti 3 věci:

 • Čím jste osoba starší, tím těžší bude pro vás zvyknout si na pravidelné užívaní tohoto léku. Za dlouhá léta svého života jste si odvykli být přirozeně laskaví ke každému. Zvykli jste si na egoizmus, prospěchářství na úkor jiných, žili jste dle hesel:" Bližší košile než kabát", "Oko za oko, zub za zub".
 • Pokud jste osoba mezi 20-ti a 30-ti léty dá vám užívání LASKAVOSTI taky zabrat, ale zvyknete si na ni brzo, neboť si pamatujete ještě hodně z dětství a neměli jste dost času přivyknout všem výše vyjmenovaným negativním modelům chování.
 • LASKAVOST jako lék je určena i dětem. Ty jsou v každém okamžiku laskavé ve své přirozenosti, pokud nenapodobují dospělé.

  Použití během těhotenství a kojení:
  Chcete-li otěhotnět anebo jste-li již těhotná a ještě stále zvažujete, jestli máte s užíváním LASKAVOSTI začít, dopouštíte se velké chyby vůči svému potomku. Tento lék harmonizuje činnost každé buňky vašeho těla i činnost vašeho organizmu jako celku. To se projeví v harmonizaci tělesného a především duševního nitroděložního vývoje vašeho potomka. Začněte proto, prosím, s užíváním LASKAVOSTI ihned po přečtení této příbalové informace a nasaďte si její maximální denní dávky. Uděláte tak maximum pro zrození zdravé, usměvavé a šťastné nové bytosti.

  Rychlost nástupu účinku:
  Změna vašeho života do radosti, zdraví a štěstí nastane samovolně a nenásilně, dle stupně uplatňování LASKAVOSTI v denním životě.

  Způsob užívání:
  Začněte, prosím, ihned! Buďte V KAŽDÉM OKAMŽIKU laskaví k sobě, svému tělu i svému životu, partnerovi, dětem, rodičům, k nevrlým sousedům, kolegům, nadřízeným i podřízeným. Buďte laskaví NAPROSTO VĚDOMĚ! Zvláště tehdy, kdy byste obvykle laskaví nebyli. Nekritizujte, ale chvalte! Přidáte-li úsměv, účinek LASKAVOSTI se znásobí.

  Co dělat, když dávku vynecháte?
  Pochvalte se nejdřív, že jste vůbec přišli na to, že jste k někomu nebyli laskaví. Snažte se to napravit hned při nejbližší možné příležitosti.

  Řízení motorových vozidel:
  LASKAVOST nevyvolává ospalost či závratě, nemůže tudíž snížit pozornost při řízení motorového nebo jiného vozidla.

  Pomocné látky:
  LASKAVOST neobsahuje žádné pomocné látky, a proto nikdo nemůže být na ní alergický!

  Doporučená cena léku výrobcem v lékárnách:
  ZDARMA! Výrobcem léku je každý uživatel sám.