Vesmír v nás
Příklad českého národa
Ing. Michal Burda - tvůrce metody
Knihy
Hovoří Michal Starší vodnář Pražský
Metoda vesmír v nás
Láska
Laskavost probouzející Lásku
Laskavost jako obecný lék
Věk vodnáře
Mantra - Skupinové meditace
Sebeorganizující se ohniska lásky
Život společnosti
Organizační informace
Napište nám

Mantra - Skupinové meditace

Mantra české země

Jedním ze způsobů osvobození Lásky je mantra Českého národa „Lásko Bože Lásko“, kdy tato tři slova se zpívají na celou melodii nám všem známé lidové písničky.

Mantry obecně jsou jednoduché melodie s několika opakujícími se slovy, z nichž nejúčinnější jsou ta, která jsou projevem nějakého aspektu Božství. V té naší mantře je třikrát Bůh, vždyť Bůh je přece Láska. V mystické tradici Východu se mantry jako magické, uvolňující a osvobozující písně zpívají již tisíce let k dosažení vnitřního klidu a míru. Svým zaměřením odpovídají různým potřebám zpívajícího. Henry Marshall, psycholog a terapeut, vycházeje z osobního kontaktu s Gury v Tibetu a Indii, zhudebňuje a šíří mantry po celém světě.

V čem spočívá síla a význam té naší České mantry, která se ve srovnání s takovými tisíciletými mantrami může zdát jako nevýznamná. Její důležitost spočívá v tom, že je úzce zaměřena právě na otevření srdce Lásce.

Co k mantře „Lásko Bože Lásko“ řekl Vlastimil Marek: „Ta tři slova „Lásko Bože Lásko“ propojují přinejmenším obě hemisféry mozku. Obrazně řečeno, dochází k vymývání hrníčků, ve kterých jsou uskladněny naše každodenní bolesti a starosti. Slovo Láska je totiž abstraktní pojem. Nemůžeme ho zvážit ani změřit, nemůžeme ho tedy pojmout jen levou hemisférou. Proto nezbytně rozeznívá i hemisféru pravou. Láska má spoustu rovin a odstínů. Navíc, když se mantra zpívá, je to zároveň pravidelné dechové vibrační cvičení, uvolnění hlasivek a masáž spodní části mozku. Zpívání mantry je způsob, jak rezonančně zapojit větší a větší část našeho vědomí.

Člověk zpívající denně, byť jen deset minut „Lásko Bože Lásko“, přeprogramuje své vidění světa. Svět a život sám se mu jeví už ne jako problém, jako negace, ale jako něco pozitivního, jako Láska. Jakékoli zpívání vytváří rezonance. Když se vibrace zpívané Lásky dotkne srdce jiného člověka, Láska se rozezní i v něm."

Ke stažení:


Slova lásky Michala Burdy (13 MB)

Mantra české země (7 MB) nahraná v magické jeskyni Argondie malíře Reona v Mostecké ulici v Praze 20.3.2000
Skupinové meditace

Sejde-li se několik bytostí, z nichž každá zní vibracemi Lásky, zvláště když se sladí jednotnou myšlenkou, výsledná energie není prostý součet jednotlivých energií, ale jejich násobek. To se projevuje zvláště při skupinové meditaci.

Skupinová meditace Lásky je schopna změnit mě samotného, mé bezprostřední okolí, ale i daleko větší společenský celek. Toto je Cesta nás všech, kteří již víme, že jedině Láskou můžeme odstranit zlo. Rezonancí rozezníváme Lásku i velkého počtu lidí dle principu ladičky. Měníme tak kolektivní vědomí společnosti, na kterém závisí chování lidstva i celého světa.

Vesmír však pro nás připravil další veliký dar. Úplňky měsíce, které se během roku pravidelně opakují. Energie úplňku má schopnost a sílu zesílit energii Lásky, vysílané účastníky úplňkové meditace. Při tom platí, že čím více je jednotlivý účastník vyladěný na Lásku hluboce prožitou v činech ke všemu, co vzniklo ve Stvoření, tím je vyladěnější skupina, jejíž energie zpětně vazebně působí na účastníky meditace.