Vesmír v nás
Příklad českého národa
Ing. Michal Burda - tvůrce metody
Knihy
Hovoří Michal Starší vodnář Pražský
Metoda vesmír v nás
Láska
Laskavost probouzející Lásku
Laskavost jako obecný lék
Věk vodnáře
Mantra - Skupinové meditace
Sebeorganizující se ohniska lásky
Život společnosti
Organizační informace
Napište nám

ING. MICHAL BURDA
TVŮRCE METODY

Narozen 1915, dlouhodobě se věnoval práci v oblasti řízení, teoretické kybernetiky a obecné teorie systémů.

Tuto činnost nedobrovolně ukončil v roce 1969 a ve svých sedmdesáti letech, kdy vnímal svět jako materialista a ateista, pronásledován různými nemocemi, nastoupil duchovní Cestu, kterou je možné charakterizovat jako službu člověku, lidstvu, planetě Zemi i Vesmíru. Vlastní poznání o smysluplném životě v harmonii s Vesmírem předává všem s moudrou vnímavostí naplněnou všeobjímající a nic nežádající Láskou.

Chápe Vesmír jako celistvý, živý, dýchající organismus, jako samostatnou entitu a bytost. Chápe, že Vesmír se stará o každého člověka a dá mu všechno, co potřebuje, v pravý čas.

Jméno Michala Burdy je spojeno se založením Kruhu přátel Vodnářského věku s jeho posláním probudit širokou veřejnost ke zlepšení mezilidských vztahů a etiky na všech úrovních života společnosti. S Vlastimilem Markem se stává spoluiniciátorem Úplňkových a Slunovratových meditací pro osvobození Lásky v srdcích lidí a spolu s manželkou objevuje mantru českého národa Lásko Bože Lásko, která natrvalo bude znít pro všechny a ve všech srdcích lidí naší země. Je iniciátorem vize českého národa, kdy Praha a celá Česká zem se ve Věku Vodnáře stává místem laskavých lidí a Láskou znějícím duchovním centrem Evropy. Věří v skrytý morální potenciál českého národa a povzbuzuje ho k hrdosti na svou minulost.

Jeho myšlenky promlouvají ke všem a všemu kolem nás srozumitelnou lidskou řečí, probouzí k životu poznání, že každý člověk je svobodná a jedinečná bytost.

Vytváří věčně inspirující odkaz a ukazuje cestu, z níž neustupuje. Jeho myšlenky mají půvab i skromnost všedního Slova.

16. 4. 2005 splnil Michal Burda - starší Vodnář pražský ve svých 90-ti létech svůj životní úkol a jeho klidná a vyrovnaná duše přešla na druhý břeh.