Vesmír v nás
Příklad českého národa
Ing. Michal Burda - tvůrce metody
Knihy
Hovoří Michal Starší vodnář Pražský
Metoda vesmír v nás
Láska
Laskavost probouzející Lásku
Laskavost jako obecný lék
Věk vodnáře
Mantra - Skupinové meditace
Sebeorganizující se ohniska lásky
Život společnosti
Organizační informace
Napište nám

HOVOŘÍ MICHAL

Starší Vodnář pražský.

Dříve, než otevřeme tuto stránku, s hlubokou pokorou a vděčností děkuji Vám všem, s kterými jsem se setkal na své více jak desetileté cestě za objevováním, uplatňováním a šířením znalostí Vesmírných zákonů života ve zdraví a radosti, zvláště pak těm, kteří plní poslání Kruhu přátel Vodnářského věku. Každý z Vás přispívá k realizaci tohoto poslání. Mám radost ze všech, kteří už můj příklad nepotřebují a jdou svou cestou v souladu s Vesmírem.

Vítám ty v produktivním věku, kteří svými postoji a činy vytváříte a zodpovídáte za dnešní stav života lidstva. Zvláště vítám Vás, ženy a představitele nové generace, kteří chcete žít svůj život svobodně, ve zdraví, radosti, štěstí a v Lásce se svým okolím jako nikým nemanipulované svobodné bytosti. Posláním všech nových generací v historii lidstva je přinášet nové myšlenky, odvážně opouštět staré vnucované pravdy a hledat svou vlastní cestu k rozvoji sebe sama i celé společnosti. Kdyby tomu tak nebylo, zastavil by se vývoj lidstva.

Půjdeš-li "bloudit" na internetových stránkách a hledat něco, co by Tě více vzrušovalo, nemám Ti to za zlé. Chceš-li jen přežít, nebo jen něco si užít, tak to na těchto stránkách nenajdeš. Chceš-li však něco změnit, jsi-li nespokojený se svým životem, dnešním stavem společnosti, chceš-li přispět k zlepšení mezilidských vztahů, pochopit a prožívat krásu života a světa, zbavit se strachu a bolesti těla i duše, přispět k zlepšení kolektivního vědomí společnosti, pak jsi na správné stránce.

Nechci nikoho poučovat, ani radit. Vím, že všechna moudrost Vesmíru je v každém z nás a svou cestu si musíme najít a ujít každý sám. Sám jsem příklad, že i v 88 letech to jde.

Na přelomu tisíciletí vznikla spontánně v lůně českého národa, v souladu se stejným záměrem občanů Slovenska, VIZE ČESKÉ ZEMĚ:
Obrodit a sjednotit český národ v Lásce a Laskavosti
. Cílem vize je zlepšení mezilidských vztahů zvýšením etiky na všech stupních života naší společnosti. Ta vytvoří z naší země bezpečný, radostný a prosperující domov pro všechny. Je to zásluha nejen moudrosti předchozích generací, ale všech, kteří jakoukoliv cestou uplatňují Lásku jako nejvyšší zákon svého života, bez rozdílu věku, pohlaví, společenského postavení, politického přesvědčení nebo duchovního zaměření. Ideovým základem této vize je METODA VESMÍR V NÁS. Její vznik a využívání je popsáno v knihách řady Vesmír v nás díl I-III. Jak to začalo?

Začalo to v mých 70 letech. Těžce nemocný, zásadní ateista a materialista, zklamaný, plný pesimismu, odepsán lidmi, kterým jsem věřil, jsem se rozhodl dožít svůj život ve zdraví a radosti. Daří se mi to. V mých 88 letech žiji v radosti, v klidu a míru v každém okamžiku mého bytí. Aniž to vědomě chci, stávám se pro mnohé příkladem a lékaři, kteří mě před léty odepsali, se diví.

Pochopil jsem, že jako část harmonického života Vesmíru se mám ve svém vlastním zájmu řídit Vesmírnými zákony a ne nedokonalými zákony skupin lidí, jak jsem se přesvědčil, toužících většinou po moci a osobním bohatství. Uplatňováním zákonů kybernetiky, teorie o chování složitých organizmů, jsem pro sebe objevil metodu VESMÍR V NÁS. Dle ní každý na základě vědomosti, třeba jen základní školy a vlastní zkušenosti, může objevit Vesmírné zákony harmonického života nejen svého, společnosti, ale i všeho ve Stvoření.

S použitím této metody se podařilo dokázat, že všeoživující a všeharmonizující silou Vesmíru a všeho ve Stvoření je nic nežádající Láska. Po 10-ti letém ověřování na četných místech naší vlasti, při setkáních Vesmíru v nás i z ohlasů na knihy, rozhlasová a televizní vystoupení se potvrdilo, že klíčem k probuzení Lásky je LASKAVOST. Laskavost je také tím obecným lékem na utrpení jednotlivců i světa, jehož existenci předpokládal před 360 lety J. A. Komenský ve svém spise VIA LUCIS.

Na přelomu tisíciletí se začíná projevovat energie nastupujícího Věku Vodnáře, kdy se naše planeta dostává do vlivu nejčistší a nejjemnější energie jako nikdy ve své historii. VĚK VODNÁŘE vytváří podmínky pro to, aby všechno to, co potřebuje obnovu a dosud platilo, se od základu změnilo, zlepšilo, přizpůsobilo Vesmírném řádu. Potřeba těchto změn se nedotýká jen naší země, našeho národa. Že je to otázka života celé planety, připomínají slova světoznámého fyzika Christiána Opitze v knize Neohraničená energie. Cituji:
"Lidstvo stojí na prahu nového tisíciletí a je konfrontováno s multidimenzionální krizí, která zahrnuje všechny oblasti života. Ničení životního prostředí, šířící se chudoba, přibývající násilí, rostoucí počet chronických onemocnění, chaos v hospodářském a peněžním systému, přetrvávající rasismus, to je obraz současné doby, ze které jak se zdá není úniku. Naštěstí každá krize v sobě skrývá i přirozené řešení. Stále více lidí se dnes obrací ke způsobu života orientovanému na řešení konfliktů a podporu fyzického a duchovního vývoje.

Tento stav lidské společnosti je také příčinou, že původně zamýšlená vize pro český národ, jeho obrození a sjednocení v Lásce se rozšiřuje: Vytvořit nejen z naší země, ale z celé naší planety bezpečný, radostný a prosperující domov pro všechny. V divadle Ungelt v Praze, dne 30. 5. 2002 na setkání s pracovníky médií při příležitosti křtu III. dílu Vesmíru v nás, Žena třetího tisíciletí a Mantry České země, Lásko, Bože Lásko, za kmotrovství Radovana Lukavského, Táni Fischerové a Marty Kubišové byla vyhlášena

VIZE VĚKU VODNÁŘE
místo sobectví, nenávisti a násilí
LÁSKA A LASKAVOST BEZ HRANIC
k životu v míru, zdraví a radosti pro celý svět.

Dávnověká i novověká PROROCTVÍ uvádějí, že právě Česká země a řada ostatních slovanských národů bude mezi prvními, které nastoupí cestu k souladu s Vesmírem. My máme štěstí, že jsme při tom.

K šíření této Vize může přispět každý účastník našeho internetového setkání.