Vesmír v nás
Příklad českého národa
Ing. Michal Burda - tvůrce metody
Knihy
Hovoří Michal Starší vodnář Pražský
Metoda vesmír v nás
Láska
Laskavost probouzející Lásku
Laskavost jako obecný lék
Věk vodnáře
Mantra - Skupinové meditace
Sebeorganizující se ohniska lásky
Život společnosti
Organizační informace
Napište nám

Sebeorganizující se ohniska lásky

Na prahu třetího tisíciletí nástupem Věku Vodnáře, jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby bez jakéhokoli řízení shora, bez jakékoli manipulace vznikaly samostatně, z vlastní iniciativy, na různých místech naší republiky buňky Lásky a Laskavosti. Ty realizují Vizi českého národa uvolňující to krásné, co nám jako svobodným bytostem bylo dáno ve Stvoření.

Uplatněním tohoto principu v činnosti kruhu přátel Vodnářského věku se mění jeho organizační princip. Místní Kruhy přátel, jejichž zakládání a činnost byla až doposud iniciována a řízena „shora“ je nahrazena:

SEBEORGANIZUJÍCÍMI SE OHNISKY LÁSKY.

Celonárodní informační pole, dotvářené a dynamicky rozvíjené informacemi jednotlivých Ohnisek Lásky, vytváří podmínky i pro přímé vzájemné propojení mezi jednotlivými Ohnisky Lásky.

Vyústění činnosti Ohnisek Lásky, vedoucí ke změně kolektivního vědomí společnosti, se projevuje celonárodními skupinovými meditacemi, které organizuje sám Vesmír, rytmem úplňků Měsíce.

Rádi zde uveřejníme informace o vašich Ohniscích Lásky. Pište prosím na vesmir@spirala.cz