Vesmír v nás
Příklad českého národa
Ing. Michal Burda - tvůrce metody
Knihy
Hovoří Michal Starší vodnář Pražský
Metoda vesmír v nás
Láska
Laskavost probouzející Lásku
Laskavost jako obecný lék
Věk vodnáře
Mantra - Skupinové meditace
Sebeorganizující se ohniska lásky
Život společnosti
Organizační informace
Napište nám

Věk vodnáře

Začátkem nového tisíciletí skončilo období Ryb, které s příchodem Krista se mělo stát Věkem odpuštění a Lásky. Zda se tak stalo, posuďte sami. Tato doba, kterou prožíváme, je dobou jakéhosi nabírání dechu před velkými změnami, jež lidstvo čekají ve třetím tisíciletí.

Postupný začátek Věku Vodnáře je charakterizován tím, že naše planeta se po dobu 2000 let dostává v důsledku jejího postavení ve zvěrokruhu do vlivu nejčistší a nejjemnější vesmírné energie. Tím jsou vytvořeny podmínky k rozvíjení toho krásného a silného, co bylo člověku dáno ve Stvoření, pro skutečnou svobodu každé bytosti, pro toleranci harmonizaci vztahů mezi jednotlivci i mezi národy. Bez nadsázky můžeme říci, že přichází Zlatý věk lidstva pro všechny, kteří budeme připraveni.

Věk Vodnáře umožní, aby všechno, co dosud platilo a potřebuje obnovu se od základů změnilo a přizpůsobilo Vesmírnému řádu. To, co potlačuje a zotročuje ducha, bude zničeno, jakmile překročí svůj vrchol. Tento přechod do Věku Vodnáře se neobejde bez velkých obětí, které si lidstvo připravilo svým minulým životem. Někteří astrologové uvádějí, že jde o Věk, v němž staré umírá ve smrtelných křečích a nové se rodí v porodních bolestech.

Záleží na tom, jak budeme připraveni přijmout navou Vesmírnou energii Věku Vodnáře. Záleží na každé bytosti, každý můžeme pomoci. Nebude to najednou, je to proces zrání lidstva. Nám byla dána milost, že jsme při tom, když to začíná. Jde jen o tom být v souladu s Vesmírem. Pro každého z nás je to dostupné, když své myšlenky, slova a činy naplníme nicnežádající Láskou, která je všeoživující a všeharmonizující silou Vesmíru.