Vesmír v nás
Příklad českého národa
Ing. Michal Burda - tvůrce metody
Knihy
Hovoří Michal Starší vodnář Pražský
Metoda vesmír v nás
Láska
Laskavost probouzející Lásku
Laskavost jako obecný lék
Věk vodnáře
Mantra - Skupinové meditace
Sebeorganizující se ohniska lásky
Život společnosti
Organizační informace
Napište nám

PŘÍKLAD ČESKÉHO NÁRODA

Z metody a duchovního principu VESMÍRU V NÁS vyplývá i možnost osvobození dosud utajené morální síly národů.
Právě my
, prostí obyvatelé naší země, bezejmenní, zdánlivě bezmocní proti zlu, které nás obklopuje, máme na to, abychom změnou sebe sama přispívali ke zlepšení mezilidských vztahů, ke zvýšení etiky činnosti na všech stupních života společnosti vedoucí ke zkvalitnění jejího kolektivního vědomí.
Uskutečníme tak dávnověká a novověká proroctví, kdy Praha a celá naše zem se v době věku Vodnáře stává duchovním centrem Evropy, příkladem země laskavých lidí.

Jsme malí počtem, ale můžeme být velcí osvobozením Lásky v našich srdcích, která je všeoživující a všeharmonizující silou Vesmíru. Můžeme být každý světlem Pravdy pro ostatní a přispívat k záchraně života naší planety.

Pro každého bude radostí, bude-li moci svým vnukům jednou říci, že na počátku magického třetího tisíciletí udělal něco i pro ně. Že jen nepřihlížel, ale vytvářel podmínky pro jejich šťastný život.

Tato naše snaha je výzvou k řadovým občanům ostatních zemí EU k probuzení společného úsilí k vytvoření Evropy jako bezpečného, radostného a prosperujícího domova pro všechny její národy.


EVROPA SE TAK MŮŽE STÁT PŘÍKLADEM
I PRO OSTATNÍ NÁRODY SVĚTA.