• O vodáctví – Mistr Sun (300 př.n.l. )

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O vodáctví – Mistr Sun (300 př.n.l. )
  27.7.2012 /  Poezie, Příroda

  O vodáctví – Mistr Sun (300 př.n.l. )

  (Oldřich Král – Mistr Sun O válečném umění/Dokořán2008)
  (Jiří Kolář – Mistr Sun O básnickém umění/Dokořán 2008)

  Vodáctví přiblíží tě k dětství
  postaví doprostřed tvých přátel
  v lůně přírody
  tváří v tvář životu i smrti.

  Pět vláken spřádá osnovu:

  První jmenuje se Řeka,
  druhé Nebe
  třetí Země
  čtvrté vodáctví
  a páté metoda.

  Je to zvolená Řeka – tedy cesta,
  která spojuje tě s lodí, přáteli, s krajinou,
  lesem, vodou, s tebou samým..

  Vládnoucí Nebe
  proměňuje Jin a Jang
  přináší zimu i horko
  sucho a déšť
  den a noc..

  Je to Země, která pečetí
  výšku hor a stromů nad tebou
  hloubku vod pod lodí,
  divoké peřeje řeky
  i úmor vod stojatých.

  Je to vodáctví, které znamená
  znalosti moudrost spolehlivost lidskost
  srdnatost a obětavost.

  Je to konečně vodácká metoda
  jež dává vodítko jak k zásobám,
  tak i k dennímu řádu – kdy jak a co dělat
  jak se chovat v opakujících se situacích.

  Za výjimečných situací klaď sám sobě nástrahu
  předstírej zmatek a sám si zasaď ránu.
  Nevyhýbej se síle a dráždi sebe zuřícího..
  Zároveň však podlamuj vlastní odvahu
  a kroť i tu nejmenší domýšlivost.
  V dovednosti uměj neumět,
  každodenní posvěť svátečností.

  Jestliže se vodákovi nedostává svěžesti
  nebo přežene-li na řece či při pití své tempo
  pak bude pracovat s námahou
  jeho prožitek zchudne
  a šest desetin darů padne skrz zborcení smyslů
  uštvané vnímavosti – poničené citlivosti.

  S vlastní neporušenou estetikou a liturgií
  můžeš čelit celému světu aniž otupíš svou mysl
  a tvůj úspěch bude úplný,
  to je způsob jak jezdit vodu důmyslně.

  Zkoumaje cesty vodáctví
  nalézáme pět podmínek:

  Kdo ví
  koho si brát za vzor a koho ne
  dojde k cíli

  Kdo ví
  jak jet to či ono
  dojde k cíli.

  Kdo ví
  jak pozitivně prodchnout celou vodáckou výpravu jedním duchem
  dojde k cíli.

  Kdo je ve střehu
  a umí přijímat různá překvapení
  dojde k cíli

  Kdo má pod kůží samu podstatu vodáctví,
  ten se vším smířen
  dojde k cíli

  Neboť znakem umění není dojatý umět
  zvednout kdejaký zvadlý podzimní list,
  znakem jasnozřivosti není vidět Měsíc a Slunce
  a znakem vnitřního sluchu není slyšet hromobití.

  Vodák ve dne žije lyrikou a dramatem řeky,
  které se nevzdálí ani v mýtech noci
  ve lstech a démoničnosti snů
  i myšlenek na zrození a smrt,
  a chce li odolat řekou zpívanému náporu času
  pak musí chápat náraz hutného na měkké
  i protipól plného a prázdného
  touhu mystického po reálném.
  Může se setkat s nevyslovitelným
  avšak pravého poznání dosáhne jedině když
  dokáže uchovat tajemné tajemným
  snové snovým
  skutečné skutečným..

  Toto mistrně prožito
  je nevyčerpatelné jako Nebe a Země
  nekonečné jako voda krásné řeky.
  Určitě ne mělké jako civilizace lhářů
  nebo jako moderní město a život v něm..

  Uprostřed vodácké vřavy
  ve zdánlivém chaosu – je chaos vyloučen.
  Vědomý zmatek je plodem dokonalé kázně,
  vědomé násilí jest řádem..
  Ó umění jemného utajení!
  Tebou se stáváme neviditelnými..
  Ó božská záludnosti!
  Tebou se stáváme neslyšitelnými..

  Zpíváme – aniž nám může kdo bránit!
  Voláme – aniž nás může kdo slyšet,
  neboť rychle a klikatě unikáme
  a nikdo nás nedostihne!
  Jednota a stmelenost vodácké party
  je na všechno ten nejúčinnější lék
  zůstávejme celiství a stmeleni v jediný šik..

  Měň pohled nazírání
  neboť podmiňuje-li krásu věčnost
  podmiňuje ji i proměnlivost..
  Věčnost poetična a proměnlivost magična.

  Nenajdeš nikoho
  kdo by neviděl démoničnost tebou dosaženého
  nikdo však nepochopí
  jak jsi svého umění nabyl..

  Způsob tvého umění buď jako voda,
  které je dáno snést se z nebe na temena hor
  zčerstva spěchat dolů a hladit a drásat
  a vnikat všude.

  Pravidlem peřeje a šlajsny je přijmout rozkaz od sebe sama.
  Nejprve však prohlédnout si ono nebezpečí,
  najít říční proudnici a na jejím konci v bezpečí a míru mít svůj cíl.

  Pak uvolněn a rovně vejít ve styk s první vlnou
  všechny situace řešit postupně jak přicházejí,
  ale nespustit z mysli ani ze směřování konečný cíl,
  zvažovat nebezpečí zkratek a vyhýbat se oklikám
  protože, když už se příď lodi příliš odchýlí od cíle
  pak proud zle udeří v jeden bort a kameny zas v druhý bort..
  Nesnáz všech těchto pohybů je ve změně chaosu v obřad
  a všednosti v slavnost.

  Intuice může ochabnout, rozvaha otupět..
  Svěžest není jenom znamením dobrého začátku
  ale také uspokojivého konce,
  to je tajemství jak si počínat s náladami.

  Trvat v kázni a klidu, když se v člověku zvedne nepokoj a nespokojenost, zmatek a pozdvižení
  To je umění převahy ducha!
  V naprosté kázni čekat na chaos – v tichosti čekat na ryk
  Tak ovládáme srdce!
  U cíle čekat vzdálené, v pohodlí čekat znavené, sytý čekat hladové
  Tak ovládáme síly!

  Jsou řeky a cesty po kterých se nedáš
  jsou jezy které nesjíždíš
  jsou místa kterým se vyhneš
  jsou lidé s nimiž nepůjdeš
  jsou rady kterých neuposlechneš!

  Rozvahou každého vodáka
  prostupují myšlenky na výhodu a nevýhodu.
  Bere-li v potaz výhody, splní spolehlivě každé poslání
  Bere-li v potaz nevýhody, vyvaruje se mnoha pohrom

  Vždyť naše přirozenost spěje dolů do temnot
  noc je nám dána smrtí..
  Domáhejme se proto vrcholů, domáhejme se světla.
  Takto si počínaje domůžeš se rozlehlosti světa
  a životodárnosti slunce.

  Co je skutečnost a co sen?
  Sen a skutečnost se nenávidí, ale kdyby pluly na jedné lodi
  a přepadla je peřej nebo bouře, přispěchají si na pomoc,
  jako levá ruka pomáhá pravé..

  A proto pravím:
  Nestačí spoléhat jen na křídla snů
  Nestačí spoléhat jen na nohy skutečnosti
  Nutno dosáhnout, aby si sen a skutečnost
  byli bratry v odvaze i v strachu.

  Osvíceným vodákem a moudrým člověkem
  je v pravdě ten, kdo vytrvale kráčí po cestách srdce
  a tím dovede po čase číst z nejemnějších znamení
  řeky, přírody, žití, i osudu..
  Tak se časem dopátrá velkých tajemství stvoření
  neboť mu k tomu dopomáhá sám život..

  To vše najdeš sám v sobě
  při plavbě
  na krásné řece

  „…neboť jít nejdál
  znamená se vracet!“
  Lao-c’

 • Co je neměnné

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co je neměnné
  10.7.2012 /  Poezie

  Ona a on. Muž a žena.
  To pořád bude platit.
  Třeba by padla měna.

  I režim může padnout.
  Muž dále bude tratit.
  A žena muži vládnout..

 • Lesněnce

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lesněnce
  3.7.2012 /  Poezie

  Nic není víc
  než duší souznění.
  Ne, láska to není.

  Ta má svůj rub a líc
  postupně vadne.
  Čas, který vládne

  i vráskám ve tváři
  na duši nemůže.
  Ta nezná stáří

  – čas se jí nedotýká.
  Ten běží mimo ni.
  A nikdy nedotiká.

  Má ke tvé přivoní..